Get Adobe Flash player




logo1




Туристичка организација општине Трстеник ће у циљу унапређења туристичке понуде општине на овој страници пружати информације које су од значаја за фирме и физичка лица која се баве туристичком делатношћу. Сви заинтересовани субјекти на овој страници могу пронаћи докуметна из ове области, актуелне конкурсе, корисне линкове, као и информације о актуелним дешавањима у туристичкој делатности на територији општине.


Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 - др. закон 93/12 и 84/2015)  pdf